Gazeta Prawna dotarła do założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, który w kwietniu ma trafić do uzgodnień międzyresortowych.

Funkcjonariusze celni mają zyskać więcej uprawnień. Poza zmianą kompetencji szefa Służby Celnej oraz stworzeniem wewnętrznej inspekcji w służbie, celnikom mają zostać przywrócone uprawnienia do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Ma także zostać wprowadzona możliwość zatrzymywania osób w trybie i na zasadach określonych w przepisach kodeksu postępowania karnego. Zostanie także opracowany szczegółowy plan awansu i wynagradzania, a także doszkalania dla celników.