Portal BIP, wprowadzony na mocy ustawy z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ma być w założeniu podstawowym źródłem takich wiadomości. Jednak w praktyce wywołuje wciąż wiele pytań, zwłaszcza ze strony podmiotów zobowiązanych do jego tworzenia.

Rozporządzenie określa szczegółowo charakter informacji, jakie powinny się znaleźć w BIP, zasady i tryb ich przekazywania, sposoby zabezpieczenia treści oraz inne wymagania. Dotyczą one struktury strony głównej oraz stron podmiotowych.