Jak wynika z raportu urzędnicy fiskusa obarczeni są pracą ponad miarę i siły, a systemowi grozi zapaść. Na jednego urzędnika skarbowego przypada 700 podatników. Urzędnik ten w godzinę wykonuje osiem operacji zawodowych. Według autorów raportu "obłożenie pracą jest niemal dwa razy za duże".

Zbadano obciążenie pracą we wszystkich 381 urzędach skarbowych. Okazało się, że jeden urzędnik obsługuje średnio 176 podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz 520 pozostałych płatników podatku.

Twórcy raportu alarmują, że administracja podatkowa znajduje się w sytuacji krytycznej. Ponad 520 mln operacji rocznie wobec 20 mln podatników, wykonuje tylko 36 tys. skarbowców. Najwięcej pracy mają w wielkich miastach. Jako "dramatyczną" określa raport sytuację w urzędach warszawskich, gdańskich i katowickich.