Podczas sesji plenarnej, zatytułowanej „Co nas boli co nas cieszy”, prowadzonej przez Marka Czyża urzędnicy ostro dyskutowali na temat utartych na ich temat stereotypów, często krzywdzących dla administracji. Dużo miejsca poświęcono też zagadnieniom promocji działań urzędów – zgromadzeni polemizowali na temat rozumienia marketingu instytucji. Widać było wyraźne różnice zdań na ten temat pomiędzy przedstawicielami samorządów i administracji rządowej. Wielu urzędników wysuwało tezę, że dużo problemów administracji wynika z niskiej jakości aktów prawnych przygotowywanych przez Ustawodawcę oraz z braku zainteresowania polityków rozwiązywaniem realnych problemów funkcjonowania instytucji publicznych.

W sesji plenarnej największe zainteresowania wzbudziły zagadnienia kadrowe oraz marketingowe. Najlepsze noty od uczestników zebrały wystąpienia Adama Mikołajczyka z Brief4Poland na temat kreowania wizerunku i marketingu samorządu oraz „Zespół w administracji publicznej” Krzysztofa Kotapskiego. Podczas wszystkich prelekcji uczestnicy konferencji mogli zadawać pytania problemowe prowadzącym i chętne z tego korzystali, dzięki czemu wiedza wyniesiona z konferencji mogła być bliższa codziennej praktyce urzędów.

– Widzę pozytywne zmiany w świadomości urzędników, jeśli chodzi o zagadnienia marketingu. – zauważył Antoni Mielniczuk z PLEON Polska, jeden z prelegentów. – Urzędnicy coraz lepiej rozumieją przydatnosć narzędzi służących do komunikacji z otoczeniem.

Anna Masłoń-Oracz prowadząca panel o funduszach unijnych dla administracji zauważyła:
– Urzędnicy coraz lepiej orientują się w sprawach funduszy unijnych. Znamienne jest to, że interesują się tym tematem już nie tylko osoby odpowiedzialne za fundusze w urzędach, ale także osoby z innych działów, odpowiedzialne za cząstkowe elementy projektów i ci, którzy po prostu chcą wiedzieć co ich urząd może zrobić dzięki unijnym pieniądzom.

– Polscy urzędnicy i tak dobrze sobie radzą w dość ciasnych ramach przepisów, które krępują ich działania – powiedział podczas debaty Marek Pietkiewicz z grupy Ergo. – Umiejętności zarządzania personelem stale rosną.

Konferencję zakończyło losowanie kilkudziesięciu nagród, a wśród nich szkoleń i publikacji fachowych.

II Konferencja Nowocześni z Urzędu pokazała, że wśród urzędników rośnie zainteresowanie, a także poziom wiedzy na temat nowoczesnego zarządzania kadrami oraz promowania działań instytucji i regionów.

Partnerami II Konferencji Nowocześni z Urzędu były firmy: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych oraz Door Poland.

Od prawej: Marek Czyż – moderator debaty plenarnej (TVP), Robert Sobiech (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej), Konstanty Donimirski (Instytut Sobieskiego)

Debata: Izabela Milewska (Agencja Rozwoju Mazowsza), Grzegorz Kiszluk (Brief)

Paweł Jędrzejewski (Urząd m. st. Warszawy)

Rudolf Borusiewicz (Związek Powiatów Polskich)

Debata „Co nas boli, co nas cieszy?”

Debata

Rozmowy w kuluarach, od prawej: Grzegorz Kiszluk (Brief) i Przemysław Kubicki (UMiG Błonie)

Stoisko Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Partnera Konferencji

Anna Masłoń-Oracz z firmy Door Poland, Partner Konferencji

W kuluarach: Paweł Jędrzejewski z Urzędu m. st. Warszawy

Paweł Kozyra podczas panelu „Media relations jako wyzwanie dla instytucji publicznych”

Marek Pietkiewicz z Grupy Ergo podczas panelu „Ocena kwalifikacyjna pracownika administracji”