Jak czytamy w artykule Danuty Frey, dostępnym w w interntowym wydaniu Rzeczpospolitej, kwestie te reguluje ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. W opinii Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji art. 42 ust. 4 tej ustawy jest zbieżny z unormowaniami regulującymi problematykę czasu pracy (w tym pracy w godzinach nadliczbowych) takich grup pracowników jak np. urzędnicy państwowi czy pracownicy i urzędnicy służby cywilnej. Przepis ten mówi, że za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikowi samorządowemu, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze.

Rzecznik praw obywatelskich uważa jednak, że nadal istnieją w tej kwestii wątpliwości. Dlatego wystąpił do ministra spraw wewnętrznych i administracji o ponowne zbadanie sprawy pracy pracowników samorządowych w godzinach nadliczbowych w kontekście spójności art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych z Europejską kartą społeczną i ewentualne podjęcie działań legislacyjnych.