-(…)Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej, w przeciągu najbliższych trzech lat nastąpią rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu lokalnego samorządu (…) Nowatorskie rozwiązania zdynamizują prace administracji, a mieszkańcom pozwolą na bezpłatny i przystępny dostęp do bazy danych, zawierającej wszelkie możliwe informacje na temat Kościerzyny – mówi Marcin Modrzejewski, burmistrz Kościerzyny.– (…) W jednym projekcie wdrażamy większość zadań z zakresu administracji od e-urzędu, obiegu dokumentów po rozwiązania GIS i systemy wspierające codzienną pracę administracji samorządowej – dodaje Waldemar Pieńkowski, dyrektor Subcentrum SCC Public ERPPodsystem Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) realizuje wymóg nałożony przez prawo na jednostki administracji publicznej w zakresie udostępniania informacji publicznych (moduł BIP) oraz nadawania i odbioru dokumentów elektronicznych do Urzędu i jego jednostek. Codzienną pracę Rady Miasta Kościerzyna zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi usprawni Podsystem Elektronicznej Obsługi Radnych. Najbardziej rozbudowanym będzie Podsystem Wspomagania Zarządzania Miastem.Dzięki temu systemowi uda się w pełni zrealizować w całej gminie idee społeczeństwa informacyjnego – podsumowuje Marcin Modrzejewski.źródło: http://www.comarch.pl/