Comarch ma sprawować opiekę i serwis nad systemem CAPS wdrożonym przez spółkę oraz nad innymi systemami informatycznymi.