W pierwszym półroczu tego roku skontrolował 143 postępowania o łącznej wartości prawie 23 mld zł. W pięciu z nich dopatrzył się naruszeń na tyle istotnych, że zalecił unieważnienie; wpięciu kolejnych – ponowną ocenę ofert. W 86 wykrył uchybienia natury formalnej, które jednak nie wpłynęły na wynik przetargu. W 47 kontrolerzy nie wykryli żadnych błędów.

-Cieszy mnie, że z roku na rok znajdujemy coraz mniej najpoważniejszych naruszeń. Oznacza to, że osoby odpowiedzialne za prowadzenie największych postępowań są do tego coraz lepiej przygotowane. Wciąż jednak za dużo jest błędów formalnych. Chociaż nie oznaczają konieczności unieważnienia przetargów, to mimo wszystko nie powinny być popełniane -mówi Tomasz Czajkowski, prezes UZP.