Ministerstwo Finansów (MF) podliczyło liczbę wniosków o wiążące interpretacje podatkowe oraz liczbę wydanych postanowień po trzech kwartałach tego roku. Okazuje się, że podatnicy nadal są zainteresowani uzyskiwaniem wiążącej interpretacji, jednak w mniejszym stopniu niż w analogicznym okresie 2005 r. 

Nastąpiła wyraźna zmiana w obszarach przysparzających najwięcej problemów podatnikom. Do niedawna najbardziej zabagnionym segmentem podatków był VAT. Pytania dotyczące tej kwestii stanowiły ponad 50 proc. wszystkich wniosków.

W tym roku widać wyraźny spadek pytań o VAT. Złożono 19,5 tys. wniosków, czyli 43 proc. ogółu. Nieco wzrosły natomiast problemy z PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych). Pojawiło się 18,9 tys. wniosków (42 proc. wszystkich). Skąd ta zmiana? Spadająca liczba kłopotów z podatkiem VAT wynika z tego, że nowa ustawa weszła w życie 1 maja 2004 r. Podatnicy po prostu zdążyli się jej nauczyć, a wielu już uzyskało interpretacje – tłumaczy Mirosław Barszcz.