Tylko w województwie mazowieckim o przyjęcie do służby ubiegało się 748 kandydatów. Przyjętych zostało 97 osób. Natomiast do komendy wojewódzkiej w Olsztynie wpłynęło ponad 360 podań, lecz tylko 40 osób pomyślnie przeszło proces rekrutacyjny.