Nie wiadomo jednak, jaka jest prawdziwa skala nieprawidłowości przy wykorzystaniu blisko 13 miliardów euro, które otrzymaliśmy w ramach funduszy strukturalnych na lata 2004-2006, gdyż ciągle brakuje statystyk wykrywalności tego rodzaju przestępstw.

Najwięcej pieniędzy usiłowano wyłudzić ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej oraz Funduszu Spójności.

W liczbie nieprawidłowości przodują rolnicy, ze względu na największy dostęp do unijnych środków. W 2005 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wykryła nieprawidłowości w ponad 13% skontrolowanych gospodarstw, korzystających z pomocy. W przypadku przedsiębiorców zaskakuje nie liczba wyłudzeń, ale wysokość kwot, jakich dotyczą. Ministerstwo Finansów zanotowało przypadek, w którym nieuczciwy przedsiębiorca chciał wyłudzić blisko milion euro.

Tymczasem już za kilka miesięcy Komisja Europejska oceni szczelność polskiego systemu wydatkowania środków UE. Negatywne wnioski mogą spowodować ograniczenie, a nawet zablokowanie unijnej pomocy na najbliższe lata – przestrzega „Gazeta Prawna”.