Terminy i tematyka najbliższych spotkań:

1) 19 październik br. 
Wybrane zagadnienia dotyczące przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn:
– data nabycia spadku a powstanie obowiązku podatkowego,
– zwolnienia i ulgi podatkowe,
– instruktaż wypełniania zeznań podatkowych SD-3 i zgłoszeń SD-Z1.

2) 26 październik br. 
Zapoznanie z nowymi formularzami wystawianymi przez płatnika.

Wszystkie spotkania odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu (pok. 407, IV piętro) o godz. 10.00.

źródło: www.is.waw.pl