Szef służby cywilnej postanowił uelastycznić przepisy dotyczące czasu pracy. W projekcie założeń nowelizacji ustawy o służbie cywilnej proponuje, by do członków urzędniczego korpusu stosować przepisy kodeksowe.

 

– W służbie cywilnej będzie można stosować różne systemy czasu pracy. Zostaną też wydłużone okresy rozliczeniowe. Ma to ułatwić organizację pracy w urzędzie. Dziś na przykład praca zmianowa w niedzielę i święta jest zakazana z pewnymi wyjątkami – wyjaśnia Dagmir Długosz, dyrektor Departamentu Służby Cywilnej w KPRM.

 

Dzięki temu w inspekcji handlowej czy w inspekcji transportu drogowego będzie można pracować w nocy, w niedziele i święta. Będzie to jednak wyjątek. Obecnie inspektoraty transportu drogowego sporadycznie prowadzą kontrole w nocy i w weekendy.

 

– Na co dzień pracujemy w systemie zmianowym od 6 do 22. Kontrole w nocy są prowadzone wyjątkowo w ramach nadgodzin – dodaje Michał Niedźwiecki ze Związku Zawodowego Inspektorów Transportu Drogowego.

 

Projekt założeń nowelizacji ustawy o służbie cywilnej zakłada także wprowadzenie zmian w rozliczaniu nadgodzin. O tym, czy członkowie korpusu służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych dostaną wolne, czy wynagrodzenie, będzie decydował dyrektor generalny urzędu. Środki na ich wypłatę będą pochodzić z funduszu nagród.

 

Teraz za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje tylko czas wolny w tym samym wymiarze.

 

Członkowie służby cywilnej będą mogli pracować także w nocy, w niedziele i święta.

 

 
– Te przepisy są niezgodne z europejska Kartą społeczną, którą podpisaliśmy. Ostrzeżenia Rady Europy są coraz ostrzejsze – mówi Dagmir Długosz.

 

Jeśli zmiany wejdą w życie, za każdą przepracowaną godzinę w nocy oraz w niedziele i święta będzie przysługiwać 50 proc. dodatkowego czasu wolnego. 25 proc. dodatkowo dostaną ci, którzy pracowali w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu.

 

W sytuacji gdy członek korpusu służby cywilnej będzie wykonywał swoje obowiązki w dniu wolnym od pracy wynikającym z  jej rozkładu w przeciętnie pięciodniowym tygodniu (np. w sobotę), powinien mu przysługiwać  inny dzień wolny udzielony do końca okresu rozliczeniowego. Późniejsze udzielenie wolnego będzie możliwe wyłącznie, jeśli członek urzędniczego korpusu zwróci się z wnioskiem do przełożonego o udzielenie go wraz z urlopem. W zamian za przepracowaną niedzielę dzień wolny powinien być oddany w ciągu sześciu dni poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Z odzyskaniem wolnego dnia za pracę w święto będzie można poczekać do końca okresu rozliczeniowego.

 

Utrzymane zostaną przepisy zwalniające z  obowiązku pracy w godzinach nadliczbowych kobiety w ciąży. Rodzice małych dzieci zostaną w urzędzie po godzinach, tylko jeśli wyrażą na to zgodę.

 

Z ustawy o służbie cywilnej zniknie natomiast przepis zezwalający na zwolnienie urzędnika służby cywilnej, który ma 65 lat i okres zatrudnienia umożliwiający mu uzyskanie emerytury.

 

– Ta grupa jest zmuszana do odejścia z pracy ze względu na wiek. Taka regulacja jest niezgodna z unijnym prawem i dyskryminuje starszych pracowników – wyjaśnia Dagmir Długosz.

 

Etap legislacyjny: założenia do projektu