Według rządowego projektu ustawy, nad którym pracuje Sejm, znikną również opłaty w sprawach rent strukturalnych i w przypadkach ubiegania się o rentę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Na zwolnienia od opłaty skarbowej liczyć mogą także osoby zajmujące się ochroną zagrożonych gatunków i właściciele gospodarstw rolnych, leśnych lub rybackich, w którym chronione gatunki zwierząt powodują szkody nieobjęte odszkodowaniem państwa.

Pozostałe opłaty skarbowe wzrosną. Gazeta podaje przykład: sporządzenie aktu małżeństwa ma kosztować 84 zł zamiast 75 zł. Do katalogu czynności administracyjnych objętych opłatą skarbową zostanie wpisane m.in. wydanie wypisu ze studium zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenia o spełnieniu wymogów ochrony środowiska, decyzje dotyczące gospodarowania odpadami i pozwolenia na wprowadzenie nawozów do obrotu. W myśl nowych przepisów opłaty skarbowe trzeba będzie uiszczać już przy złożeniu wniosku, a nie – jak do tej pory – w momencie dokonania czynności administracyjnej przez urząd