W świetle przepisów prawa zamówień publicznych dopuszcza się poprawianie oczywistych omyłek rachunkowych polegających m.in. na złym zsumowaniu poszczególnych części zamówienia. Nie ma więc wątpliwości, że jeśli suma pozycji kosztorysowych jest błędna, to organizator przetargu ma prawo, a nawet obowiązek, ją skorygować.

W przypadku poprawiy kwoty netto zamawiający jest również zobowiązany do zmiany sumy brutto. Nie znaczy to jednak, że ma prawo zmienić przyjętą przez wykonawcę stawkę VAT. Jeśli ten zastosował niewłaściwą stawkę chociażby w jednej z pozycji kosztorysu, to zamawiający nie może tego zmienić.

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej jest w tym zakresie spójne i jednolite. Zgodnie z nim oferta, w której zastosowano błędną stawkę VAT, podlega odrzuceniu. Taka interpretacja wynika m.in. z wyroku z 15 lipca tego roku (KIO/UZP 668/08) – podała „Rzeczpospolita”.