Prace w zakresie wdrażania w naszym kraju Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 były tematem konferencji prasowej „Czy to koniec wojny o Naturę?”, która odbyła się 24 kwietnia 2008 r. w Warszawie.

W konferencji udział wzięli: prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska, dr Maciej Trzeciak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody oraz dr Przemysław Chylarecki z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska, wspominał o przełomie w tym zakresie. Ważne, aby zasady ochrony przyrody były szanowane przez wszystkich członków Unii Europejskiej, w tym również przez Polskę. Musimy nadrobić zaległości w tym obszarze. Prace zakończą się już w tym roku, a wyniki zostaną następnie przedstawione Komisji Europejskiej. Nam zależy na ochronie przyrody. Zależy nam tak bardzo jak organizacjom pozarządowym. (…) Zależy nam, aby obszary zostały zatwierdzone. W przeciwnym razie wszystkie inwestycje, które mogą szkodzić środowisku zostaną wstrzymane – powiedział Minister Nowicki.

Słowa Ministra Środowiska potwierdził przedstawiciel organizacji pozarządowych – dr Przemysław Chylarecki. Podkreślił, iż w związku z tym, że wszystkim zależy na szybkim porozumieniu w tej sprawie, niezbędna jest współpraca i kompromis. Ponadto wyraził swoje zadowolenie ze współpracy z Ministerstwem Środowiska w tym zakresie.

Przełom w pracach stanowiło seminarium Biogeograficzne, na którym dyskutowano szczegółowo o każdym z siedemnastu obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem tych problemowych, które wcześniej pomijano.

Ważne, aby wszyscy wiedzieli czym jest Natura 2000– powiedział dr Maciej Trzeciak.
Nie musimy się już bać Komisji Europejskiej – dodał – ponieważ udało nam się wreszcie zakończyć opóźnienia w stosunku do Unii Europejskiej”. Wspomniał też, że jesteśmy na dobrej drodze do zakończenia negocjacji. W grudniu 2004 r. do Trybunału wpłynęła skarga dotycząca piętnastu obszarów, które nie zostały wtedy zgłoszone. Teraz musimy to naprawić. Natura 2000 stanowi obecnie 18 % powierzchni naszego kraju. To nasze najcenniejsze obszary, ale nie można powiedzieć, że zastopuje ona rozwój gospodarczy.

Nie blokujmy inwestycji, które są nam potrzebne – dodał – Przestańmy straszyć ludzi, a słuchajmy profesjonalistów.

Informacje dotyczące Natury 2000 dostępne są na stronie www.mos.gov.pl

źródło: www.mos.gov.pl