Jedna z podstawowych zmian projektu rządowego zakłada likwidację Państwowego Zasobu Kadrowego (powołanego w 2006 roku) i włączenie wyższych stanowisk do służby cywilnej. Zgodnie z projektem kandydaci na wyższe stanowiska w administracji państwowej mają być wyłaniani w „otwartym, konkurencyjnym naborze” spośród członków korpusu służby cywilnej.

Projekt przewiduje również stosowanie w służbie cywilnej systemu ocen okresowych. Mają nim być objęci m.in. dyrektorzy generalni urzędów, dyrektorzy komórek organizacyjnych i ich zastępcy.Zgodnie z projektem miałby być powołany szef Służby Cywilnej, który będzie podlegał bezpośrednio premierowi. W miejsce obecnej Rady Służby Publicznej powstanie 15-osobowa Rada Służby Cywilnej powoływana przez szefa rządu.

Proponowane w projekcie rozwiązania chwalił Witold Gintowt- Dziewałtowski (Lewica). Jego zdaniem, obecny projekt ustawy jest bardzo dobry a nowe rozwiązania będą mogły naprawić to wszystko, co udało się zepsuć przez ostatnie dwa lata.

Podobne stanowisko przedstawił Wiesław Woda (PSL). „Wprowadzane zmiany są racjonalne, wynikają z dotychczasowych doświadczeń i są generalnie w pełni uzasadnione” – powiedział poseł.