Zgodnie z propozycją posłów z komisji „Przyjazne Państwo”, w momencie wszczęcia postępowania administracyjnego lub podatkowego urzędy będą musiały założyć dla danej sprawy metrykę. Będzie ona zawierała wykaz wszystkich osób, które uczestniczyły w postępowaniu wraz z opisem podejmowanych czynności.

Jak podkreślono w projekcie stanowiska Rady Ministrów przygotowanym przez resort spraw wewnętrznych i administracji „dodatkowe komplikowanie postępowania administracyjnego poprzez wprowadzenie instytucji metryki sprawy administracyjnej jest zbędne i nieadekwatne w stosunku do założonych celów ustawy”.Z tych powodów, rząd chce odrzucenia projektu komisji „Przyjazne Państwo”. Ostateczna decyzja w sprawie stanowiska zapadanie jednak na jednym z najbliższych posiedzeń Rady Ministrów.