Tak wynika z inicjatywy podjętej przez Sejmową Komisję „Przyjazne państwo”. Chce ona znowelizować ustawę z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (DzU z 2001 r. nr 86, poz. 953 ze zm.), tak by złagodzić przepisy bezwzględnie zakazujące im takiej pracy – pisze w internetowym wydaniu Rzeczpospolita.

Obecnie pracownica urzędu państwowego opiekująca się dzieckiem do ósmego roku życia jest lepiej traktowana przez przepisy niż jej koledzy i koleżanki zatrudnieni w Służbie Cywilnej, samorządowcy czy nawet zwykli pracownicy. W myśl art. 29 ust 3 tej ustawy taka pracownica w czasie opieki nad dzieckiem nie może być zatrudniona w innym systemie pracy niż standardowy, czyli osiem godzin dziennie i 40 tygodniowo.