Ustawa zakłada, że Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie mógł nałożyć od 50 do 300 tys. zł kary na odbiorcę odpadów przywiezionych nielegalnie, bez dokonania zgłoszenia.

Pieniądze pozyskiwane z kar mają trafiać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umożliwią m.in. zagospodarowanie odpadów nielegalnie sprowadzonych do Polski. Z ustawy wynika też, że Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie mógł ukarać odbiorcę odpadów kwotami od 30 tys. do 150 tys. zł, jeżeli ten, choćby nieumyślnie: więcej niż jeden raz posługiwał się tym samym dokumentem przesyłania; przyjął większą liczbę transportów niż była zgłoszona; przyjął większą ilość odpadów niż było to określone w zezwoleniu; nie wypełnił obowiązku potwierdzenia otrzymania odpadów przez prowadzącego instalację odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie 3 dni od ich odbioru.

Zgodnie z ustawą, prawo do kontroli transportu odpadów na terenie Polski będą miały: Straż Graniczna, Służba Celna oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Wyznaczone zostaną również przejścia graniczne, przez które będą przewożone odpady. Ustawa ma zastąpić obowiązującą ustawę z 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami.

Ustawa wejdzie w życie po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.