Polski Instytut Dyrektorów (PID) zainicjował wczoraj debatę z udziałem specjalistów rynku kapitałowego poświęconą obsadzie rad nadzorczych spółek giełdowych. Uczestnicy podkreślili, że rynek potrzebuje doświadczonych i darzonych zaufaniem specjalistów.

Na listę kandydatów trafiają osoby zarekomendowane przez członków organów PID. Obecnie na liście jest 35 nazwisk specjalistów. Z ich usług będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani, w tym inwestorzy instytucjonalni, prywatni oraz Skarb Państwa.