Zdaniem członków Kreatywnej Grupy Wsparcia, dobra praca w Metropolii Warszawskiej to praca w branżach szybko rozwijających się, praca przynosząca odpowiedni dochód, zapewniająca odpowiedni komfort pracy, praca wymagająca odpowiedzialności i inicjatywy oraz praca u prestiżowych pracodawców. Wszystkie powyższe cechy mogą uchodzić za typowe dla aglomeracji stołecznych wielu krajów. Wśród pozostałych ważnych cech dobrych miejsc pracy znalazły się m.in. praca z najnowszymi technologiami oraz praca wymagająca specjalistycznego wykształcenia.

Jeśli chodzi o Powiaty Mazowsza – za szczególnie istotne cechy pracy wysokiej jakości uznano dochodowość pracy, trwałość miejsca pracy, pracę etatową z ZUS-em oraz komfort pracy. Istotnym elementem wzorca są także: ukierunkowanie branżowe na specjalistyczny przemysł oraz te dziedziny, które charakteryzują się odpowiednim poziomem majątku trwałego i obrotowego w celu uniknięcia zagrożenia zaprzestania działalności w kraju i szybkiego przeniesienia jej do innego państwa. Podobnie jak w przypadku Metropolii Warszawskiej również tutaj pojawiła się cecha dotycząca odpowiedzialności i inicjatywy w pracy. Tym czynnikom towarzyszy także oczekiwanie niskiej rotacyjności.

Projekt „Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania” ma na celu zbudowanie systemu, który pozwoli zidentyfikować dziedziny i przedsiębiorstwa posiadające duży potencjał tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim i zaproponowanie działań na rzecz większego wykorzystania tego potencjału.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej projektu www.premium-praca.pl i Instytutu www.iped.pl .

Agata Rozalska, Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” Krajowej Izby Gospodarczej