Znane są również założenia projektu ustawy o ustanowieniu programu modernizacji Służby Celnej w latach 2009-2011. Realizacja tej ustawy będzie umożliwiała wypłaty zaległych świadczeń z tytułu włączenia środków specjalnych do wynagrodzeń za 2005 rok dla pracowników korpusu Służby Cywilnej zatrudnionych w Służbie Celnej, przeniesionych do tej służby od września 2003 r. i w 2004 roku z urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych.

Ważne jest to, że projekt ustawy przewiduje dodatkowe środki w kwocie ponad 262 mln zł na zwiększenie uposażeń i wynagrodzeń celników w latach 2009-2011 – czytamy w dzienniku.