Jednak liczba członków władz nadzorczych z nominacji Skarbu Państwa znacząco się zwiększy w związku z programem tzw. komercjalizacji 300, czyli przekształceniem przedsiębiorstw państwowych w spółki prawa handlowego. Program przewidziano w nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, która weszła w życie pod koniec lipca. Zgodnie z nią około 300 przedsiębiorstw działających na podstawie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym w przyszłym roku zostanie przekształconych w spółki prawa handlowego. 

Ministrowi czy wojewodzie łatwiej będzie zachować nad nimi kontrolę, bo status przedsiębiorstwa państwowego praktycznie uniemożliwia odwołanie dyrektora takiego przedsiębiorstwa.

Jednak większość przedsiębiorstw państwowych straci wkrótce ten status. I właśnie do rad nadzorczych powstałych na ich miejsce spółek mają trafić osoby z tytułami naukowymi. MSP chce zatrudnić osoby posiadające stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, specjalizujące się w strategii firm, analizie finansowej, rachunkowości, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, prawie spółek handlowych, oraz licencjonowanych doradców inwestycyjnych.

Ministerstwo poinformowało, że otrzymało zgłoszenia od 850 osób. Z tego 473 aplikacje zawierały potwierdzenie o posiadaniu wymaganych kwalifikacji.