Nowela poszerza też PZK o ponad 120 tys. osób posiadających stopień doktora. Dzięki nowym przepisom członkami PZK staną się także wszyscy absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Nowelizacja wydłuża również z pięciu do dziesięciu lat okres przynależności do PZK.