Nagrody są przyznawane firmom i samorządom, które mają znaczący wpływ na rozwój całego Dolny Śląska. Warto wskazać te firmy i jednostki samorządu, które wnoszą najwięcej do rozwoju gospodarczego województwa. Działalność liderów dolnośląskiej gospodarki trzeba promować i stawiać jako przykład innym uczestnikom konkurencyjnego rynku. Warto także podziękować im za włożoną pracę i złożyć wyrazy zasłużonego uznania. Laureaci tej uznanej i prestiżowej nagrody gospodarczej są przykładem na to, że można dzięki swojemu zaangażowaniu w przyjaznym otoczeniu biznesowym Dolnego Śląska realizować swoje ambicje i osiągać założone cele biznesowe, mając oczywisty i fundamentalny wkład w zrównoważony rozwój regionu i poprawę jakości życia mieszkańców.– powiedział Marszałek Marek Łapiński gratulując laureatom Konkursu.

Lista Laureatów:

1. W kategorii ‘Przedsiębiorstwa” za szczególne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorstwa średniego i dużego:
– Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze “Victoria” S.A.
2. W kategorii „Przedsiębiorstwa” za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki Dolnego Śląska:
– Telefonia Dialog S.A.
3. W kategorii „Przedsiębiorstwa” za najbardziej dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa o zatrudnieniu do 50 osób:
– SmartConnect Sp. z o.o.
4. W Kategorii ‘Jednostka samorządu terytorialnego” za szczególną efektywność w pozyskiwaniu funduszy UE:
– Gmina wiejska Krośnice
5. W Kategorii ‘Jednostka samorządu terytorialnego” za najlepszy gminny program rozwoju gospodarczego:
-Gmina wiejska Zgorzelec
6. W kategorii „Nagroda Specjalna” Za najlepszą współpracę polsko-ukraińską instytucji/przedsiębiorstw:
– Wyższa Szkoła Bankowa / Narodowy Uniwersytet Górniczy w Dniepropietrowsku

Konkurs objęty patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego organizowany jest od 2004 roku. Ma on na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego przyczyniających się w największym stopniu do rozwoju gospodarczego naszego regionu i są wzorami do naśladowania w poszczególnych kategoriach. Kandydaci do nagrody muszą osiągnąć znakomite wyniki ekonomiczne, gospodarcze, terminowo regulować zobowiązania, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować w rozwój, działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego, działać na rzecz społeczności lokalnych oraz brać udział w działaniach związanych z Unią Europejską.