Podczas konferencji zaprezentowane zostały aktualne zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami na Dolnym Śląsku oraz możliwości finansowania ze środków unijnych przedsięwzięć w tym zakresie. Eksperci mówili także o planowanych zmianach prawnych i regionalnych w przedsięwzięciach związanych z gospodarką odpadami.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządów, zakładów gospodarki komunalnej i organizacji pozarządowych.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Ireny Krukowskiej-Szopy z Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”, która zaprezentowała wyniki zbiórki odpadów na Dolnym Śląsku w 2007 roku. Z danych wynika, że 92 proc. gmin prowadzi selektywną zbiórkę, podczas gdy w 2002 roku wskaźnik ten wynosił 32 proc. Najlepiej z recyklingiem radzą sobie gminy miejskie, nieco gorzej miejsko-wiejskie (93 proc.) oraz wiejskie (88 proc.). – Najwięcej samorządów zbiera tworzywa sztuczne, szkło oraz papier i tekturę, natomiast jedynie nieznaczny odsetek aluminium, blachę czy drewno – dodała Irena Krukowska-Szopa.

Na podstawie zebranych informacji udało się wyłonić sześć najlepiej segregujących dolnośląskich gmin:
1. Gmina Miejsko-Wiejska Żmigród
2. Gmina Miejsko-Wiejska Trzebnica
3. Gmina Wiejska Grębocice
4. Gmina Wiejska Kobierzyce
5. Gmina Wiejska Rudna
6. Gmina Miejska Kudowa Zdrój

Wyróżnione zostały również strony internetowe poświęcone gospodarce odpadami. Najlepsze witryny prowadzą: Urząd Miasta Kudowy Zdroju, Urząd Miasta i Gminy Twardogóra, Urząd Gminy Kunice, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zgorzelcu. Laureatom nagrody (laptop, kamera i aparaty cyfrowe) wręczali Ewa Mańkowska, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wicemarszałek Tadeusz Drab.