W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz regionów partnerskich oraz ponad 150. zaproszonych gości z jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wraz z partnerami społeczno-gospodarczymi. W czasie konferencji prelegenci omówili zagadnienia współpracy międzyregionalnej, oraz Mechanizmy Finansowe: Norweski i EOG.

Konferencję poprzedziło dwudniowe spotkanie grupy roboczej. W trakcie pierwszego dnia zaprezentowano poszczególne regiony oraz możliwości wzajemnej współpracy. Dyrektorzy poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego przedstawili zakres swojej działalności oraz realizowane i planowane projekty. Drugiego dnia omówiono zasady współpracy w ramach projektu „P4G – Partnerstwo na dobre”.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności zarządzania polityką regionalną i promowanie rozwoju Województwa Dolnośląskiego, szczegółowym celem jest natomiast poprawa komunikacji i jakości współpracy międzynarodowej. Dolny Śląsk jest promotorem projektu, realizowanego przy współpracy z regionami partnerskimi: Alzacją (Francja), Emilią Romanią (Włochy), Kirowogradem (Ukraina), Krajem Basków (Hiszpania), Styrią (Austria), West Midlands (Wielka Brytania). Całkowity planowany koszt projektu wynosi ponad 555 tys. euro, kwota dofinansowania ze środków norweskich ponad 472 tys. euro, natomiast dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego 83 tys. euro, co stanowi 15% ogólnych kosztów.