W imieniu samorząd województwa nagrody wręczał dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Zbigniew Dynak. Nagrody wręczali także Janisław Muszyński (Inicjator Forum), Wojciech Petryszyn (City Bank Handlowy w Warszawie) oraz Piotr Wrzecionarz (Wiceprzewodniczący Kapituły DCG).

Celem Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych jest uhonorowanie wiarygodnych podmiotów gospodarczych, które wyróżniają się jakością usług i produktów oraz innowacyjnością, jak również wnoszą wkład w rozwój Dolnego Śląska i tworzenie nowych miejsc pracy.

Misją Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego jest budowanie tożsamości regionalnej i wspieranie wzrostu gospodarczego Dolnego Śląska poprzez promowanie przedsiębiorczości i tworzenie korzystnych warunków jej rozwoju.

Idea Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych zrodziła się w 1999 roku na „Dolnośląskim Forum Politycznym i Gospodarczym w Krzyżowej”. Podczas dotychczasowych edycji kapituła wręczyła 272 certyfikaty 134 firmom.

TEGOROCZNI LAUREACI:

w kategorii „firma duża”:
I. Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
II. Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM- LEGMET Sp. z o.o.
III. EKO Holding S.A.
IV. KRUK S.A.

w kategorii „firma średnia”:
I. Dolnośląska Grupa Apteczna Sp. z o.o.
II. Magnezyty ,,Grochów” S.A.
III. KON-REM” Sp. z o.o.
IV. KOMSA Polska Sp. z o.o.
V. POLTEGOR- Instytut. Instytut Górnictwa Odkrywkowego
VI. Izerskie centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie
VII. Przedsiębiorstwo Produkcji Sorbentów i Rekultywacji ,, Eltur-Wapore Sp. z o.o.
VIII. Przedsiębiorstwo Transportowe ,,Eltur- Trans” Sp. z o.o.
IX. EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o.

w kategorii „firma mała”:
I. Arad Artur Jackowski
II. Instal Lubin Sp. z o.o.
III. ARCHIKON Architekt Anna Kościuk
IV. Netline Group Sp. z o.o.

po raz drugi certyfikat otrzymali:
I. Zakład Budowy i Dekoracji Stanisław Górecki
II. SILIMPEX Sp. z o.o.
III. Umet Sp. z o.o.
IV. Archimedes Spółka Akcyjna
V. Sonel S.A.

po raz trzeci certyfikat otrzymali:
I. Dozamel Sp. z o.o. – zarządca Wrocławskiego Parku Przemysłowego
II. AKME Zdzisław Wiśniewski Sp. z o.o.
III. Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A.

po raz czwarty certyfikat otrzymali:
I. Grupa Galess
II. MPWiK Sp. z o.o.

po raz piaty certyfikat otrzymał:
I. Selena S.A.
II. VKN Polska Sp. z o.o.
III. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,INVEST-PARK”