Celem Priorytetu I Szkolenia są:

– doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników domów kultury,

– podniesienie profesjonalizmu zarządzania i prowadzenia skutecznej działalności opartej o diagnozę potrzeb środowiska lokalnego,

– stworzenie strategii rozwoju i funkcjonowania domu kultury.

Do składania wniosków NCK zaprasza domy kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego oraz położone są w gminach miejskich, miejsko-wiejskich i miastach ze szczególnym uwzględnieniem tych do 20 000 mieszkańców.

W ramach Priorytetu I Szkolenia NCK oferuje udział w trzech typach szkoleń:

– szkolenia podstawowe – obejmują zagadnienia związane z budową strategii i funkcjonowania domu kultury

– szkolenia indywidualne – obejmują wsparcie dla beneficjenta wraz ze wskazaniem najbardziej pożądanych kierunków rozwoju ich domu kultury

– szkolenia uzupełniające – zakres tematyczny szkoleń określają domy kultury w nawiąziniu do własnych potrzeb i oczekiwań

Więcej informacji na stronie < a href="http://admion.nck.pl/artykul/923/nowy-program-narodowego-centrum-kultury--dom-kultury" target=blank>,font color=”D00003″ Narodowego Centrum Kultury>>