Baza WIOŚ nie będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Kto konkretnie będzie mógł do niej zaglądać i na jakich zasadach, określa nowe rozporządzenie ministra środowiska w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska (DzU z 2007 r. nr 79, poz. 537). Wszystkie informacje będą dostępne jedynie dla ministra środowiska.