Problem w tym, że przepisy przewidują wynagrodzenie prowizyjne tylko dla urzędników niższego szczebla i dla szefa działu. Poprzednie rozporządzenie, tak jak i to, nie przyznawało takiego wynagrodzenia komisarzom skarbowym, choć przecież oni też wykonują czynności egzekucyjne.

Związkowcy od lat zabiegają o przyznanie im prawa do wynagrodzenia prowizyjnego, ciągle jednak bezskutecznie. Dlatego doświadczeni pracownicy rezygnują z awansu. Bo komisarze i starsi komisarze skarbowi są zdaniem związkowców w oczywisty sposób dyskryminowani finansowo. Ta praca wymaga dużego doświadczenia zawodowego i wiedzy. Ciągle jednak osoby, od których zależy wysokość wpływów do budżetu państwa, może zarobić mniej niż np. dopiero co przyjęty do pracy referent.

Złe nowiny także dla urzędników zatrudnionych w urzędach morskich (pracujący na morzu), Urzędzie Regulacji Energetyki, a także w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego oraz w wojewódzkich i powiatowych oddziałach nadzoru. Rozporządzenie odbierze im dopiero co odzyskane prawo do dodatków za pracę w szczególnych warunkach. Zdaniem projektodawców wraz ze zmianami w ustawie o służbie cywilnej, jakie wchodzą w życie 1 stycznia 2008 r., na podstawie art. 55 wynagrodzenie urzędnika służby cywilnej będzie się składało m.in. z dodatku specjalnego wynikającego ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadań. Po pozostawieniu dotychczasowej regulacji bez zmian mogliby otrzymywać dwa dodatki z tego samego tytułu.