Zgodnie z artykułem 12 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – Decyzją numer 0420/2 z dnia 31 lipca 2008 r., z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansowania otrzymały następujące podmioty:

1.Urząd Miasta Łodzi – „Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych, przygotowywanych w ramach Metropolitarnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu” – kwota 3.141.500,00 zł;
2.Gmina Tarnobrzeg – „Przygotowanie Urzędu Miasta Tarnobrzeg do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-PUAP” – kwota 1.091.366,11 zł;
3.Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku – „Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego systemu Wrota Podlasia – Podlaski Cyfrowy Urząd” – kwota 1.774.000,00 zł;
4.Urząd Gminy Ojrzeń – „E-Urząd Gminy Ojrzeń bliżej obywatela” – 48.300,00 zł;

5.Urząd Gminy w Pokrzywnicy – „Dostosowanie systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego używanych do realizacji zadań publicznych” – kwota 60.000,00 zł;

6.Starostwo Powiatowe w Starachowicach – „Elektroniczny Obieg Dokumentów” – kwota 120.100,00 zł;

7.Gmina Gołymin – „Interaktywny Urząd Gminy Gołymin – Ośrodek” – kwota 64.850,00 zł;

8.Starostwo Powiatowe w Tucholi – „Społeczeństwo Informacyjne Elementem Rozwoju Powiatu (SIERP)” – kwota 280.000,00 zł;

9.Gmina Tyczyn – „E-Tyczyn system usług publicznych on-line dla mieszkańców gminy oraz informatyzacja urzędu gminy” – kwota 341.600,00 zł;
10.Starostwo Powiatowe w Turku – „Wdrożenie nowoczesnych usług elektronicznych dla klientów Starostwa Powiatowego w Turku” – kwota 498.500,00 zł.