Program – choć jest programem krajowym – został podzielony na dwie części. 75 proc. środków znajdzie się w rękach urzędów marszałkowskich, które będą rozdzielały je tylko we własnych regionach. Natomiast pozostałe środki zostały rozdysponowane między urzędy centralne, w tym PARP.

Z tego bierze się dualizm wsparcia dla przedsiębiorców na szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji pracowników. Agencja będzie miała dotacje tylko na projekty, które będą miały znaczenie ponadregionalne. Co to oznacza? To, że projekt musi być realizowany w więcej niż jednym województwie.

Wsparcie może przybrać trzy formy. Firma może uzyskać dotacje na szkolenie zamknięte, które jest realizowane przez firmę szkoleniową lub doradczą tylko dla niej. Takie wsparcie jest adresowane do ponadregionalnych sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw (na przykład spółka-matka i jej spółki zależne lub producent wraz z poddostawcami) lub też dla jednego przedsiębiorstwa, które posiada swoje oddziały, filie lub zakłady na terenie co najmniej dwóch województw.

W przeciwieństwie do dotacji, które były udzielane w starej perspektywie finansowej, w latach 2007-2013 w konkursach na wsparcie takich programów będą mogły startować sami przedsiębiorcy. Wcześniej musiały o te środki występować firmy szkoleniowe na zlecenie przedsiębiorstw.