konkursie ogłoszonym przez MSWiA mogą ubiegać się o dofinansowanie urzędy niebędące częścią administracji rządowej ani samorządowej, m.in. rzecznik praw obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Państwowa Inspekcja Pracy. Wnioski mogą też składać służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Dotację w wysokości nawet 5 mln zł będzie można przeznaczyć na szkolenia pracowników i funkcjonariuszy.