Program Natura 2000 ma pomóc w zachowaniu i ochronie najcenniejszych gatunków roślin i zwierząt Europy. Do wyznaczenia granic obszaru ochrony zobowiązuje Polskę traktat akcesyjny.

Z informacji przestawionej posłom przez resort środowiska wynika, że program Natura 2000 nie ma odpowiedniego zaplecza eksperckiego. Wyznaczanie sieci realizowane było przez różne instytucje wyłaniane w drodze przetargów, co spowodowało, że nie ma ciągłości pracy nad bazą danych Natury 2000. Ministerstwo Środowiska nie posiada też instytucji, która od strony naukowej i technicznej wspierałaby tworzenie i funkcjonowanie sieci.