Zgodnie z nim pracodawcy będą mogli raz na kwartał przekazywać swoim pracownikom imienne raporty miesięczne w formie dokumentów elektronicznych podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Posłowie z Komisji Przyjazne Państwo będą się domagać, aby druki RMUA wydrukowane z listu elektronicznego były ważne także bez pieczątki czy podpisu, podobnie jak w przypadku dokumentów bankowych.