Obecna ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), która obowiązuje blisko od trzech lat, nie spełniła należycie swojej funkcji. Okazuje się, że na podstawie zawartych w niej przepisów nie został zrealizowany żaden projekt. Główną przyczyną powyższego stanu rzeczy były zawiłe i niejasne procedury.

Nad zmianami w projekcie ustawy o PPP zaczęły pracować niezależnie od siebie dwa ministerstwa. Jak wskazuje przewodniczący Komisji Legislacyjnej BCC Janusz Zieliński – zmiany, które jak dotąd idą w dobrym kierunku, w praktyce mogą znów spotkać się z trudnościami w stosowaniu tejże ustawy.
Brak koordynacji w pracach rządu może zakończyć się wprowadzeniem dwóch wadliwych ustaw zamiast jednej dobrej.

Wiele kontrowersji wywołuje ponadto odwołanie do ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi. Problem wiąże się z kwestią rozgraniczenia przypadków, w których należy zastosować się do jednej z dwu ustaw.

Warto też zadać pytanie, czy w ogóle jest potrzebne kolejnej regulacji partnerstwa publiczno-prywatnego w momencie, w którym może wystarczyć odpowiednia nowelizacja prawa zamówień publicznych.