Projekty ustaw powinny być gotowe do końca czerwca. Jednak zmiany, które spowodują skutki finansowe, wejdą w życie dopiero w 2009 roku. Rząd planuje m.in. zmienić zasady wynagradzania pracowników administracji samorządowej.

Niezbędne jest również ustawowe określenie zadań sekretarza w samorządzie, sposób jego powołania, procedury naboru i mianowań oraz uelastycznienie czasu pracy urzędników samorządowych.

Rząd planuje też odtworzyć służbę cywilną, wzmocnić pozycję dyrektora generalnego, wprowadzić skuteczne mechanizmy zarządzania kadrami urzędniczymi. Stanowiska dyrektora generalnego oraz dyrektorów departamentów i ich zastępców mają powrócić do służby cywilnej – pisze dziennik.