Stan faktyczny sprawy
Zygmunt R. Był zatrudniony w jednej z warszawskich spółek akcyjnych na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw marketingu i sieci. Wiązała go z pracodawcą umowa na czas określony od 25 lipca 2001 r. do 25 lipca 2005 r. bez klauzuli wypowiedzenia. 10 kwietnia 2002 r. pracodawca rozwiązał dyscyplinarnie umowę z Zygmuntem R. Pracownik stwierdził, iż umowa terminowa, która nie posiada klauzuli wypowiedzenia, nie może być rozwiązana
w trybie dyscyplinarnym i odwołał się do sądu.

Decyzja sądu

Sąd Najwyższy wyjaśnił, że pracownik był w błędzie. Stwierdził bowiem, iż zastrzeżenie klauzuli wypowiedzenia w umowie o pracę na czas określony nie jest warunkiem możliwości jej rozwiązania bez wypowiedzenia.

Wyrok Sądu Najwyższego z 19 lipca 2005 r., II PK 394/04, Aktualności kadrowe nr 10.
Co z tego wynika?


Orzeczenie Sądu Najwyższego potwierdza, że chociaż nie można wypowiedzieć umowy o pracę niektórym kategoriom pracowników, można zawsze – gdy ma to uzasadnienie – rozwiązać umowę dyscyplinarnie. W przypadku umowy na czas określony pracownik nie może bronić się argumentem, że w umowie nie było klauzuli o dopuszczalności wcześniejszego wypowiedzenia.

Podstawa prawna

  • art. 33, art. 52 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).
  • Portal Kadrowy – w serwisie m.in. aktualne interpretacje nowości kadrowych, zapowiedzi zmian w prawie pracy, baza wzorów kadrowych, wskaźniki, kalkulatory, orzeczenia SN, akty prawne. Eksperci Portalu udzielają odpowiedzi na pytania z prawa pracy.
    www.portalkadrowy.pl

    <Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych