W dniu 27 maja co roku świętuje się Dzień Samorządu Terytorialnego. Minęło już 15 lat od momentu reaktywowania w naszym kraju samorządu terytorialnego. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy w „małych ojczyznach”, ten okres stał się epoką wzmożonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Punktualnie o godzinie 14 rozdzwonił się telefon w redakcji. Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie konkursem wszystkim czytelnikom serwisu. Niestety nagroda była tylko dla jednej osoby. Jako pierwsza zadzwoniła do redakcji Pani Monika Piotrowska z Gminy Brańsk.

Serdecznie gratulujemy!!!

Dla pracowników samorządowych redakcja serwisu Publiczni.pl ogłasza konkurs.

Do wygrania jest 1 uczestnictwo w konferencji Nowocześni z Urzędu – Zmiany, perspektywy i wiedza, która odbędzie się 30 maja br. w Warszawie.

Osoba, która jako pierwsza zadzwoni dziś do redakcji o godz. 14 pod numer tel. (022) 428 16 64 i powie hasło: „Dzień Samorządowca” oraz poda swoje dane (imię, nazwisko, stanowisko, urząd) wygra uczestnictwo w konferencji Nowocześni z Urzędu.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Redakcja serwisu Publiczni.pl

O konferencji

Wydarzenie rozpocznie debata pt.: Jak planowane zmiany ustawy o służbie cywilnej i ustawy o pracownikach samorządowych wpłyną na sytuację zawodową polskich urzędników? – z udziałem Ministra Adama Leszkiewicza, Podsekretarza Stanu, zastępcy szefa Kancelarii Premiera Rady Ministrów, który w Kancelarii jest odpowiedzialny za projekty zmian w ustawie o służbie cywilnej i ustawie o pracownikach samorządowych.

Po sesji plenarnej odbędą się zajęcia w 3 blokach tematycznych. Prelegenci zaprezentują wystąpienia z następujących obszarów wiedzy:

Kadry: motywowanie pracowników w urzędzie, szkolenia e-learning, kompendium na temat urlopów pracowniczych

Finanse: leasing jako narzędzie finansowania dla administracji publicznej, zarządzanie środkami z dofinansowania z UE, kontrola finansowa w projektach unijnych

Perspektywy IT: podpis elektroniczny, nowoczesne technologie dla sektora publicznego, elektroniczne zamówienia publiczne