Autobus jeździ po Polsce od lipca. Każdy może skorzystać w nim z jednego z 10 stanowisk komputerowych, przy których znajdują się notebooki podłączone do bezprzewodowej sieci internetowej. Trzyosobowe ekipy prowadzą godzinne szkolenia dla osób nieobytych z informatyką.

Bezprzewodowy autobus internetowy n@utobus jest efektem współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego oraz firm z branży informatycznej. Projekt realizowany jest na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) – przebudowa n@utobusu została sfinansowana ze środków prywatnych, sprzęt oraz oprogramowanie będące wyposażeniem n@utobusu jest nieodpłatnie udostępnione przez firmy będące Partnerami w projekcie. Projektem, który stał się pierwowzorem bezprzewodowego autobusu internetowego jest fiński autobus internetowy – Netti-Nysse, który powstał w Finlandii, w mieście Tampere.

N@utobus jest kolejnym krokiem w procesie popularyzacji społeczeństwa informacyjnego, szczególnie tam gdzie dostęp do Internetu jest ograniczony, co uniemożliwia wykorzystanie potencjału technologii teleinformatycznych w tworzeniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego.