Chcąc przesłać e-deklarację za pomocą programu, należy przede wszystkim wejść na stronę internetową www.e-de-klaracje.mf.gov.pl, ściągnąć z niej plik o nazwie wtyczka.zip i rozpakować go do domyślnego katalogu plug ins. Następnie należy uruchomić program Adobe Reader, wczytać do niego odpowiedni wzór formularza, wypełnić go oraz wybrać przycisk podpisz dane. Kolejne kroki będzie podpowiadał kreator – pisze dziennik.

Po wysłaniu e-deklaracji należy zapisać numer deklaracji. Po wysłaniu deklaracji numer ten wyświetli się na ekranie monitora.