1 sierpnia 2008 r. Pan Witold Drożdż – Podsekretarz Stanu w MSWiA podpisał list intencyjny z Panem Kazimierzem Małeckim – Prezesem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

Uruchomienie systemu PayByNet w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oznacza, że dostępna będzie możliwość załatwiania sprawy urzędowej bez potrzeby wychodzenia z domu. ePUAP to platforma informatyczna, za pomocą której jednostki administracji publicznej będą mogły świadczyć swoje usługi drogą elektroniczną. Do tego niezbędna jest jednak możliwość realizowania opłat za usługi przez Internet, ale ta funkcja była do tej pory niedostępna na platformie. Dzięki PayByNet, każdy urząd korzystający z ePUAP-u, będzie mógł pobierać opłaty z tytułu świadczonych usług oraz opłat skarbowych przez Internet.

Po całościowym odebraniu systemu ePUAP i uruchomieniu funkcjonalności rozpoczną się przygotowania do wdrożenia systemu PayByNet w ramach ePUAP-u. Uruchomienie spodziewane jest po testowym podłączeniu usługi i podpisaniu umowy pomiędzy MSWiA a KIR S.A. W praktyce oznacza to, że z możliwości uiszczania urzędowych opłat on-line będą mogli skorzystać interesanci.

Jednym z elementów składowych systemu płatności on-line na platformie ePUAP jest Elektroniczne Poświadczenie Opłaty. W ramach integracji z ePUAP, KIR S.A. wdroży w PayByNet mechanizm umożliwiający generowanie EPO, a także opracuje interfejs niezbędny do realizowania płatności. Będzie on wykorzystywany we wszystkich innych tego typu projektach.

MSWiA zakłada, że ePUAP stanie się podstawową platformą udostępniania e-usług publicznych przez jednostki administracji publicznej. Według statystyk z sierpnia 2008 r., na platformie ePUAP założono już 14458 kont. Ich posiadaczami są jednostki badawczo-rozwojowe i budżetowe, przedsiębiorstwa komunalne, państwowe, prywatne, spółki akcyjne i jawne. Ponadto, uruchomiono i skonfigurowano 2454 Skrzynek Podawczych, na które wpłynęło 4626 dokumentów od osób fizycznych.