Ustawa o podpisie elektronicznym, znowelizowana przed dwoma miesiącami przewiduje, że od maja 2008 roku administracja publiczna będzie zobowiązana przyjmować dokumenty elektroniczne.

Według Bliźniuka termin wdrożenia e-podpisu w administracji publicznej został wybrany „nieprzypadkowo”. „Właściwe wdrożenie i przyjęcie podpisu elektronicznego, zależy od innych, realizowanych w różnych resortach programów informatyzacji” – wyjaśnił.

Bliźniuk zauważył, że dopiero wdrożenie podpisu elektronicznego umożliwi „prawidłowe działanie” programu „jednego okienka” w urzędzie, w którym przedsiębiorca będzie mógł załatwić wszystkie sprawy związane z założeniem i prowadzeniem firmy. Program „jednego okienka” ma być wprowadzony od października 2008r. Jest on jednym z głównych elementów wdrożenia w Polsce rządowego programu rozwoju e-administracji.

Według – obecnego na posiedzeniu sejmowej komisji – prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Wacława Iszkowskiego, że ze względu na zawiłość ustawy o e-podpisie i nieprzygotowanie administracji do jego używania, „biznes się boi i używać nie chce”, co jest znacznym utrudnieniem we wdrażaniu podpisu elektronicznego.

Iszkowski zwrócił także uwagę, iż „administracja sama tworzy sobie problemy we wdrażaniu programu”. „Faktura elektroniczna zgodnie z dyrektywą unijną nie wymaga podpisu elektronicznego. W Polsce resort finansów ustalił, że podpis elektroniczny jest konieczny. To spowodowało, że e-faktury mało kto używa” – dodał.

Według informacji przekazanych sejmowej Komisji Przedsiębiorczości, za projekty związane z e-podpisem odpowiadają 4 resorty.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizuje program PESEL2, stanowiący zintegrowany system ewidencji ludności oraz e- PUAP czyli elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Ministerstwo Finansów realizuje program e-Deklaracje, umożliwiający rozliczenia podatkowe online dla podmiotów gospodarczych oraz Centralny Rejestr Podmiotów, obejmujący dane o wszystkich podmiotach gospodarczych zarejestrowanych w Polsce.

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi program e-Portal, w którym podmioty gospodarcze miałyby dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ministerstwo Gospodarki prowadzi projekt budowy elektronicznej platformy wspomagania handlu dla małych i średnich przedsiębiorstw e-Handel i program Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej, do której mają być przesyłane informacje o działalności gospodarczej i statusie firm, pozyskane od innych organów administracji państwowej.

Kluczowe, według materiałów resortu gospodarki, dla powodzenia programu w Polsce są wdrożenia: Centralnego Rejestru Podmiotów, które ma zakończyć się w II kw. 2008 roku, PESEL2 , który ma być ukończony w maju 2008 oraz e-PUAP, który także ma zakończyć się w II kw. 2008 r.