Według ustawy o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 r. oraz ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych oraz innych aktów czynności takie miałyby być możliwe po 16 sierpnia 2006 r. Dlaczego znowelizowano przepisy i przesunięto termin?

Głównie dlatego, że realizowany jest projekt Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), który ma za zadanie udostępnić platformę usług elektronicznych zainteresowanym podmiotom administracji publicznej. Ma to być rozwiązanie głównie dla mniejszych jednostek, które same nie mają ani możliwości, ani potrzeby tworzenia dużych, odrębnych systemów.

Wydaje się to logiczne, gdyż z wprowadzeniem i korzystaniem z podpisu elektronicznego oraz wnoszeniem podań drogą elektroniczną najwięcej problemu mają małe jednostki. Propozycja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby przesunąć terminy z sierpnia 2006 roku na maj 2008, była więc uzasadniona – uważają samorządowcy.