Rozporządzenie wydał Minister Gospodarki na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (red.).