W 2006 roku Polska wraz z innymi krajami członkowskimi podpisała Deklarację Ministerialną, w której Komisja Europejska nakłada obowiązek dostosowania do 2010 roku serwisów internetowych administracji publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Od 1 marca 2008r. do 21 kwietnia 2008r. przeprowadzono kolejny audyt serwisów administracji publicznej. Poddano kontroli dziewięć wybranych urzędów miast w Polsce. Oceniano serwisy pod kątem dostępności dla osób niewidomych i niedowidzących. Do tego celu posłużono się programami czytającymi i powiększającymi a test wykonały osoby niewidome z Polskiego Związku Niewidomych Śląsk.

Test został podzielony na dwie części. Pierwsza część to sprawdzenie elementów serwisu kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania programów czytających oraz wybranych elementów usprawniających pracę osobom niedowidzącym korzystającym z oprogramowania powiększającego.

Podsumowanie testu dostępności serwisów miejskich

miejsce Urząd miasta Strona www :: Ilość punków :: Ocena końcowa

1 Urząd Miasta Warszawy :: www.um.warszawa.pl :: 16,1 :: dostateczna
2 Urząd Miasta Torunia :: www.torun.pl :: 15,2 :: dostateczna
2 Urząd Miasta Poznania :: www.poznan.pl 15,2 :: dostateczna
3 Urząd Miasta Krakowa :: www.krakow.pl 15 :: dostateczna
4 Urząd Miasta Wrocławia :: www.wroclaw.pl 14,3 :: dostateczna
5 Urząd Miasta Białystok :: www.wroclaw.pl 14,2 :: dostateczna
6 Urząd Miasta Szczecina :: www.um.szczecin.pl 14,1 :: dostateczna
7 Urząd Miasta Gdańska :: www.gdansk.pl 13,5 :: dostateczna
8 Urząd Miasta Łodzi :: www.uml.lodz.pl 10,1 :: niedostateczna

Kryteria ocen:
0 punktów do 12 punktów – ocena niedostateczna
13 punktów do 17 punktów – ocena dostateczna
18 punktów do 21 punktów – ocena dobra
22 punkty do 24 punktów – ocena bardzo dobra

źródło: www.widzialni.eu.com