Ustawy zamieszczane w sieci staną się wyłącznym źródłem prawa. Tylko do 31 grudnia 2011 r. akty prawne będą ogłaszane w formie papierowej i elektronicznej. Po tej dacie Dziennik Ustaw i Monitor Polski będzie publikowany wyłącznie w formie elektronicznej. To samo dotyczy innych dzienników urzędowych. Publikacja ustaw w sieci niesie ze sobą zagrożenia. – Ustawy ogłaszane w sieci będą bezpieczne – zapewnia Rządowe Centrum Legislacji, które przygotowało projekt ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. Teraz znajduje się on w uzgodnieniach międzyresortowych.