Planowany harmonogram egzaminu:

Data – 12 maja 2008 r.

godz. 8:00 – 8:45 rejestracja uczestników
godz. 9.00 – 10.15 sprawdzian wiedzy
kodowanie + instrukcja + sprawdzian 60 min 
godz. 10.25 – 12.05 sprawdzian umiejętności
kodowanie + instrukcja + sprawdzian 90 min 
godz. 12.25 – 13.35 sprawdzian znajomości wybranego języka obcego spośród języków roboczych Unii Europejskiej
kodowanie + instrukcja + sprawdzian 60 min 
godz. 13.45 – 14.55 sprawdzian predyspozycji kierowniczych
kodowanie + instrukcja + sprawdzian 45 min 

Między poszczególnymi sprawdzianami przewidziane są przerwy, w tym jedna dłuższa, z możliwością skorzystania z bufetu na terenie Szkoły.

Do sali egzaminacyjnej można będzie zabrać ze sobą jedynie:

dowód tożsamości,
przybory do pisania (długopis z czarnym wkładem),
niezbędne rzeczy osobistego użytku (np. dokumenty, leki, chusteczki higieniczne),
materiały otrzymane w punkcie rejestracji.
Odzież wierzchnią oraz parasole, torby, torebki, plecaki, telefony komórkowe itp. należy bezwzględnie pozostawić w szatni.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej nie pokrywa kosztów noclegu, wyżywienia oraz dojazdu kandydatów. Szkoła nie ma własnego parkingu.

źródło: www.pzk.kprm.gov.pl